ОБЛАСТНИ КОМИСИИ И СЪВЕТИ

ОБЛАСТНИ КОМИСИИ И СЪВЕТИ
 • Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Софийска област
 • Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)
 • Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)
 • Областен съвет за развитие (ОСР)
 • Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ
 • Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Софийска област
 • Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)
 • Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на Софийска област
 • Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Софийска област (БДП)
 • Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – Софийска област
 • Областна епизоотична комисия (ОЕЗК)
 • Областна комисия „Военни паметници“ (ОКВП)
 • ОБЛАСТНИ СТРУКТУРИ

  ОБЛАСТНИ СТРУКТУРИ
 • Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Софийска област
 • Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)
 • Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)
 • Областен съвет за развитие (ОСР)
 • Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ
 • Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Софийска област
 • Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)
 • Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на Софийска област
 • Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Софийска област (БДП)
 • Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – Софийска област
 • Областна епизоотична комисия (ОЕЗК)
 • Областна комисия „Военни паметници“ (ОКВП)
 • РЕГИСТРИ