ИКОНОМИКА

Софийска област е един от най-стратегическите райони за икономическото развитие на България. Факторите, които обуславят това, са благоприятното географско положение и природни дадености, икономическият и инфраструктурен потенциал, доброто професионално и образователно равнище на населението от 22-те общини в областта. От съществено значение за икономическото развитие на Софийска област е фактът, че в центъра на областта е разположена столицата на Република България – София. Това действа като мощен индуктивен фактор за бързо и устойчиво развитие на региона, определян като “земя на кръстопът”.

I. Профилът на икономиката на Софийска област е силно диверсифициран. Превес в областта има развитието на редица сектори на преработващата промишленост. Многогодишни традиции в общините, разположени в непосредствена близост до столицата, имат секторите: производство на хранителни продукти и напитки; производство на текстил, изделия от текстил и облекло; обработка на кожи и производство на кожени изделия; производство на хартия, картон и изделия от тях; печатна дейност; производство на химични продукти и изделия от пластмаси; производство на основни метали, компютърна и комуникационна техника и електронни продукти; производство на електрически съоръжения.

В община Божурище се намира най-големият логистичен център в България – Логистичен парк „Божурище” /www.lpb.bg/.

В община Ботевград най-добре развит е секторът за производство на електронни и химични продукти, както и на пластмасови изделия, а представители на този сектор са едни от най-големите европейски фирми в тази област:

        – „ЕПИК Електроник Асембли” ЕООД /www.epiq.com/;

      – „Пайплайф България” ЕООД /www.pipelife.bg/

      – „Микроак” ЕООД /mikroak@mikroak.com/;

      – „Грамер” АД /http://grammer.business.bg/,

      – „Сименс” ЕООД /www.siemens.bg/;

      – „Ниса” ЕООД /nisabg.com/;

      – „Инкотекс” ЕООД /www.incotex.bg/ – производител на електронни устройства;

      – „Булсан” ООД /www.bulsan.bg/ – производител на санитарна керамика.

В община Годеч през февруари 2011 г. започна работа уникална високотехнологична линия за производство на светодиоди за енергоспестяващи осветителни тела, собственост на компанията „Окта Лайт България” ЕООД /www.octa-light.com/. Друга водеща фирма на територията на община Годеч е „AК Магнит” АД, която е част от голяма шведска група, произвеждаща трансформатори, апаратура за ниско напрежение, високомощни предпазители и основи за тях .

В община Елин Пелин структуроопределящи отрасли за развитието на общината са химическата, строителната и хранително-вкусовата промишлености:

      – „Баумит” ЕООД е водещ представител на територията на общината в производството на строителни материали. Дружеството е наложено име на пазара за бои, изолационни и специални покрития във всички области на строителството;

      – в индустриален комплекс „Верила” АД до с. Равно поле са изградени голям брой заводи за производство на различни видове продукция, като най-новият от тях е италианският завод „Euro Prefabricante Bulgaria” АД, който се занимава с производство на железобетонни напрегнати колони;

      – Асфалтна база „Нови хан” е звено към Управление „Пътища и съоръжения” и е основен доставчик на горещ и студен асфалт за АМ „Тракия” и източните общини от Софийска област – Елин Пелин, Ихтиман и Костенец;  

      – „Шамот” АД – гара Елин Пелин е основният и единствен производител на огнеупорни материали за металургичните заводи в страната;

      – Хранително-вкусовата промишленост има най-ярките си представители в лицето на „Чипита” АД, Малцова фабрика, „Млекозавод – Асик груп”, „Даним”, „Кенар” и др.

Община Етрополе е известна с традициите си в обработка и производство на кожи и кожени облекла в предприятието „Евроледър” ЕАД /euroleatherbg.com/. На територията на общината съществуват голям брой фирми, заводи и предприятия от различни области на производство, някои от които са:

      – „Елаците МЕД” АД с дейност рудодобив;

      – „Геотехмин” ООД с дейност строителство;

      – Фабрика „Медикет” АД с дейности дърводобив, дървообработване, мебелно производство и ловно стопанство;

      – „Прогрес” АД с дейност металообработване;

      – „Моторс” АД с дейност производство на двигатели, аспиратори и вентилатори;

      – A.S.A България ЕООД с дейност сметосъбиране и сметоизвозване.

В община Костинброд работят предприятия на редица фирми за производство на хранителни продукти и напитки, изделия от хартия и картон, най-известните от които са:

      – „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД;

      – Птицекомбината „Джиев” АД;

      – „Олинеза” ООД;

      – „Джимис-Еф Би Ти” АД;

      – “Кенар” за производство на салати и готови храни;

      – Фабриката за производство на кафе „Нова Бразилия”, собственост на „Монделийз  България” АД;

      – „Нива” АД с дейност производство на растителни масла;

      – Лидерът в полиграфическата индустрия – „Мултипринт” ООД;

      – Фабриката „Санитекс” ООД с дейност за производство на санитарно-хигиенни материали.

В община Самоков се намира единственият специализиран производител в България на ленени тъкани „Рилски лен” ЕАД.

В община Своге се намира завода за шоколадови изделия „Монделийз България” АД, както и производителят на млечни продукти – Мандра „Пършевица”.

II. Наличието на природни залежи от медно-порфирни и злато-съдържащи руди на територията на общините от източната част на Софийска област, а именно Пирдоп, Мирково, Златица, Етрополе и Челопеч, е фактор както за бързото развитие на добивната промишленост, така и на икономиката в тези райони.

В общините Пирдоп и Златица се намира заводът за електрорафинирана мед „Аурубис България” АД.

В община Челопеч е предприятието на „Челопеч Майнинг” ЕАД за добив и преработка на медно-златни руди.

На територията на община Мирково са разкрити залежи на глина, които се използват за производство на тухли от фирма „Пролайф технолоджи” ЕООД.

В Етрополе пък е разположен най-големият открит рудник в България – „Елаците МЕД”, част от групата на „Геотехмин”.

Всички фирми, реализиращи тези производства, са сред най-големите данъкоплатци и инвеститори не само в Софийска област, но и в цялата страна.

III. В Софийска област с динамични темпове се развива и производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници.

В община Своге италианската компания „Петровилла България” АД реализира проект „Каскада Среден Искър”, включващ изграждането на 9 МВЕЦ, два от които вече са в експлоатация за производство на ток от водите на р. Искър.

В община Ихтиман производството на екоенерегия е представено с два фотоволтаични соларни парка. Единият е в село Пауново и е най-големият в Югоизточна Европа, а другият е открит през есента на 2010 г. и се намира в близост до град Ихтиман.

В проект са още няколко ветрогенераторни и соларни паркове и в други общини на областта, което показва големия потенциал на региона за производство на „зелена” енергия.

IV. Структуроопределящ за икономиката на Софийска област и алтернатива в стратегическите планове за развитие на голяма част от общините в областта е туризмът. Той е водещ сектор за община Самоков, където е най-старият и известен планински курорт в България – „Боровец”. Копривщица е архитектурно-етнографски и музеен резерват, а общините Костенец и Долна баня са популярни с лечебните си минерални извори, намиращи се в курорти като “Вили Костенец”, оздравителния комплекс “Пчелински минерални бани”, курорта “Момин проход”, утвърдил се като значителен лечебно-рехабилитационен център в страната и спа-балнеоложкият курорт „Долна баня”. Община Горна Малина пък придобива все по-голяма популярност с наскоро изградения Хидропарк „Вятърните Мелници”, който привлича хиляди туристи през летния сезон. Развитието на туризма е приоритетна цел и за останалите общини в Софийска област. Реализирани и планувани са редица проекти, целящи да доразвият и популяризират природните и исторически забележителности по места. Нишата на религиозния или поклоннически туризъм също има сериозен потенциал, предвид големия брой старинни храмове и манастири, намиращи се в цялата Софийска област.