НАСЕЛЕНИЕ

Населението на Софийска област, по данни от последното преброяване на Националния статистически институт (НСИ) през 2011 година, е 247 489 души, от които 121 860 мъже и 125 629 жени. В трудоспособна възраст са 148 066 души, от които по-голямата част живее в градовете.

Най-много от жителите на областта се самоопределят като българи. На следващо място по численост е ромската етническа група, следвана от турската.

Повече статистически данни за населението на Софийска област можете да откриете тук.  

SFO map