Дарина Николаева

Дарина Петрова Николаева

Заместник областен управител на Софийска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионален опит: 15 г адвокат Софийска адвокатска колегия

Образование и квалификация: Магистър по право