ЦЕЛИ И ОТЧЕТИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2021 г.

Оперативен план за дейността на Областна администрация на Софийска област за 2022 г.

Стратегически план на Областна администрация на Софийска област за периода 2022-2024 г.

Цели на администрацията за 2022 г.

Цели на администрацията за 2021 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2020 г.

Цели на администрацията за 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2019 г

Цели на администрацията за 2019 г.

Годишен доклад_за дейността на Областна администрация на Софийска област_2018 г

Цели на администрацията за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2017 г.

Цели на администрацията за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2016 г.

Цели на администрацията за 2016 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2015 г.

Цели на администрацията за 2015 г.

Доклад за дейноста на Областна администрация Софийска област 2014 г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация на Софийска област за 2012 г.

 Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация на Софийска област за 2011 г.