Справка за оспорени или върнати решения на общински съвети за месец януари 2015 г.

Справка за оспорени и върнати решения на общински съвети за месец януари 2015 г Справка за върнати за ново обсъждане

Прочети повече...