Контакти

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЕИК 000776057

гр. София 1040, бул. „Витоша” № 6

 

  +359 2 9301 801

 +359 2 9883484

sofoblast@government.bg

         Работно време: всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 часа

Деловодство:        

 +359 2 9301813

Работно време: всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 часа

 УКАЗАТЕЛ СЛУЖБИ И ПОДЕЛЕНИЯ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ