ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на Софийска област има 179 учебно-възпитателни заведения. От тях детските градини са 74, а училищата – 103 на брой. Децата в региона посещават 8 начални, 57 основни и 16 Средно общообразователните училища. 4 са профилираните гимназии в Софийска област – ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров” – Ботевград; ГПЧЕ „Алеко Константинов” – Правец; ПГ „Константин Фотинов” – Самоков; ЧПГЧО „Челопеч” – Челопеч. Обслужващите звена са две – Общински детски комплекс – Ихтиман и РЦПИОВДУСОП – София област. 31 от училищата в областта имат статут на средищно училище. Девет са защитените училища.

26 361 е броят на учениците, посещаващи училище на територията на Софийска област, през учебната 2014-2015 година. В тях са включени  665 деца в подготвителна група, а останалите 25 696 ученици са от първи до дванадесети клас. Общият брой на децата, посещаващи в детска градина, е 8037.

В Софийска област има 95 учебни заведения за деца със специални образователни потребности. В тях се обучават 539 деца и ученици. Детските градини са 25 и се посещават от 34 деца. 70 са училищата, в които 505 деца са интегрирани ученици със специални образователни потребности.

Повечето училища в Софийска област имат дългогодишна и богата история, а възпитаниците им са успешно реализирани в различни сфери от обществения, икономически и политически живот на страната. Учениците от областта са активни участници във всички олимпиади и национални състезания по различни дисциплини, организирани от Министерството на образованието и науката (МОН), постигащи добри резултати и представящи Софийска област достойно. По данни от учебната 2013-2014 година, 32-ма ученици от региона са се класирали за участие в национални кръгове на олимпиади.

Всички учебни заведения в областта изпълняват различни проекти, финансирани по Оперативните програми на Европейския съюз, съфинансирани от Европейския Социален Фонд (ЕСФ), както и проекти по Националните програми на МОН. Изключително добре е развита и творческата и културна дейност в училищата, като техните възпитаници намират разнообразни и интересни начини за проява на таланта и уменията си извън класната стая.