ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на административната сграда и имоти, управлявани от Областен управител на Софийска област по шест обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Охрана на административна сграда, намираща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 6;

Обособена позиция № 2: Охрана на поземлен имот с. Трудовец, Община Ботевград;

Обособена позиция № 3: Охрана на поземлен имот с. Разлив, Община Правец;

Обособена позиция № 4: Охрана на складов район землище на с. Пауново, община Ихтиман, находящ се в имоти публична държавна собственост №000107, 000072, 300021, 300020;

Обособена позиция № 5: Охрана на поземлен имот № 000539 в землището на с. Бузяковци, община Ихтиман и прилежащите сгради;

Обособена позиция № 6: Охрана на поземлен имот № 000103 в землището на с. Мусачево и поземлен имот № 000110 в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин и прилежащите им сгради.

Заповед за охранаpdf button

Публична поканаpdf button

Документацияword icon

Документацияpdf button

Разяснение по публична поканаpdf button

Протокол от 22.05.2015pdf button