Имоти предназначени за отдаване под наем

Местонахождение на имота Площ на имота АДС
1 с. Пауново, м. Церака, Общ. Ихтиман, имот №000107, застроен със сграда 5 695,28м2
АДС №57/2004 г.
2 гр. София, бул. „Витоша“ № 4, ет. 2, Стая № 211
19,30 кв. м.

АПДС №

08072/12.10.2012г.

3. с. Пауново, м. Церака, общ. Ихтиман, имот № 000107, Сграда № 15 /гараж/, обособена на две равни части
300.00 кв. м. всяка АДС №57/2004 г.