Конкурс за незаета длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Координация и административен контрол” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” Отдел ”Екология, териториално развитие и устройство на територията” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Регионално развитие и европейски проекти” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса Протокол за резултатите от провеждане на конкурса  

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Държавна собственост и документален фонд” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Координация и административен контрол” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък с допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Регионално развитие и европейски проекти” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати    

Прочети повече...