Конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” Отдел ”Екология, териториално развитие и устройство на територията” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Протокол за резултатите от провеждането на конкурса