Конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” Отдел ”Държавна собственост и документален фонд” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Регионално развитие и европейски проекти” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Регионално развитие и европейски проекти” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...

График за получаване на избирателни списъци от общините на територията на Софийска област

График за получаване на изборни материали за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и Национален референдум 10.09.2015 г.,

Прочети повече...