Заседания

Заседание на АВиК АСОЦИАЦИЯТАpdf button

Протокол от заседанието

 


 

Заседание от 16.03.2016

Протокол от заседаниетоpdf button

Писмо до кметоветеpdf button

Писмо до МРРБ и МОСВpdf button

Покана до ВиК-Софияpdf button

Дневен редpdf button

Договор с ВиК-операторzip

Приложенияzip

 


 

Заседание от 25.02.2016

Протокол от заседаниетоpdf button

Писмо до кметоветеpdf button

Писмо до МРРБ и МОСВpdf button

Дневен редpdf button

Бюджет за 2016 г.pdf button

Отчет за изпълнение на бюджет за 2015pdf button

Обяснителна записка към отчета за 2015pdf button

Отчет за дейността на АВиК 2015pdf button


 

Заседание от 22.12.2015г.

Писмо до кметоветеpdf button

Писмо до МРРБ и МОСВpdf button

Покана до ВиК-Софияpdf button

Покана до Общото събраниеpdf button

Процентно съотношение на гласоветеpdf button

Дневен редpdf button

Разпределение на вноските за проект на бюджет на АВиК 2016pdf button

Проект за бюджет 2016pdf button

„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за град Костинброд“zip

„Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп”zip

Бизнес-план за развитието на дейността на ВиК ЕООД-Софияzip

Протокол от заседаниетоpdf button


Заседание от 24.11.2015г.

Писмо до кметоветеpdf button

Писмо до МРРБ и МОСВpdf button

Покана до ВиК-Софияpdf button

Процентно съотношение на гласоветеpdf button

Протокол от заседаниетоpdf button


Заседание от 26.02.2015г.

Протоколpdf button

Писмо до кметоветеpdf button

Бюджет 2015pdf button


Заседание от 02.12.2014г.

Процентно съотношение на гласоветеpdf button

Съотношение бюджетpdf button

Протоколpdf button


Заседание от 13.05.2014г.

Дневен редpdf button

Процентно съотношение на гласоветеpdf button

Протокол до МОСВpdf button


Заседание от 02.12.2013г.

Процентно съотношение на гласоветеpdf button

Протоколpdf button


Заседание от 27.01.2012г.

Дневен редpdf button


Заседание от 29.03.2011г.

Протоколpdf button


Заседание от 14.01.2011г.

АВиК Софийска областppt

Протоколpdf button