ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Дейността предмет на настоящата обществена поръчка трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация, утвърдена с настоящата документация от Възложителя.

Прочети повече...