ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Дейността предмет на настоящата обществена поръчка трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация, утвърдена с настоящата документация от Възложителя.

Участникът следва да осигурява доставка на горива в своите търговски обекти на територията на гр. София, във всички областни градове на страната и по основните пътни артерии с действащи посттерминални устройства за безналично плащане.

 

Публична поканаpdf button

Документацияpdf button

Приложения към документация за участиеword icon

Разяснения по публична поканаpdf button

Протокол №1/10.12.2015 г.pdf button публикуван на 15.12.2015 г.