Достъп до обществена информация

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заповед на Министерството на финансите за таксите по ЗДОИ

Заповед OA-27-13.01.2015

Отчет на образувани преписки по ЗДОИ за 2015 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване на интернет сайта на ОА на Софийска област

 

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Деловодството на Областна администрация на Софийска област.

           За контакти:           

           адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №6, ет. 5, стая 516

ph +359 2 9301813

Работно време: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 часа