Национална програма енергийна ефективност5

Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (към дата 25.01.2016 г.)pdf button

 

Всички обществени поръчки за избор на изпълнител на строителни и монтажни дейности, открити с решение на Възложителя (общината) до 31.12.2015 г. по реда на Закона за обществените поръчки, се довършват  по стария ред и действащите към момента на откриването публикувани референти стойности за този вид дейности.

 

Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (към дата 26.10.2015 г.)pdf button