Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Формуляр с окончателните резултати на кандидатите

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Формуляр с окончателните резултати на кандидатите

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Координация и административен контрол”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Формуляр с окончателните резултати на кандидатите

Прочети повече...