Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Формуляр с окончателните резултати на кандидатите