Конкурс за незаета длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Координация и административен контрол”

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Формуляр с окончателните резултати на кандидатите