Община Ботевград се присъедини към Асоциацията по ВиК

От днес община Ботевград е част от Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София.

Присъединяването на община Ботевград бе прието с пълно единодушие от Общото събрание на Асоциацията, а именно – всички 19 присъстващи и имащи право на глас негови членове, равняващи се на 96.77%, подкрепиха предложението за промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.

VIK 555

Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие още, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Ботевград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК – Бебреш“ ЕООД.

Кметът на община Ботевград г-н Иван Гавалюгов бе поздравен най-напред от Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, която изтъкна, че заслугата, за да се стигне до днешното решение, е основно негова, имайки предвид трудния консенсус за присъединяване към Асоциацията по ВиК, постигнат на местно ниво и гласуван от Общинския съвет в Ботевград.

Г-н Никола Нитов – управител на „ВиК” ЕООД-София, също благодари и поздрави г-н Гавалюгов за разумното решение. Той изрази надежда занапред общините в Софийска област да бъдат много активни в разработването и реализирането на проекти във водния сектор, финансирани от Европейския съюз.

VIK 666

Поздравления и благодарности г-н Гавалюгов получи и от колегите си, кметове на останалите 21 общини в Софийска област, които аплодираха решението на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Припомняме, че едно от основните изисквания общините да кандидатстват с проекти във водния сектор по линията на европейската солидарност, е да бъдат обособени в територии, обслужвани от един ВиК-оператор. Отсъствието на община Ботевград като член на Асоциацията по ВиК до момента възпрепятстваше останалите 21 общини от Софийска област за това.

VIK 2222

На днешното заседание г-н Нитов използва случая да запознае кметовете с текущото състояние на „ВиК” ЕООД-София. От началото на годината до месец май, дружеството подобрява финансовите си показатели, в сравнение със същия период на 2015-та. Подобрява се и техническата база, с която работят служителите, след закупуването на нови багери, високопроходими автомобили и други технически средства. Обобщавайки, г-н Нитов изтъкна, че бизнес планът на „ВиК” ЕООД-София за 2015 г. е преизпълнен. По думите на управителя на дружеството, амбициите за 2016 година са към края й то да няма задължения към доставчици, а само текущи плащания, за да може през 2017 г. операторът да отделя между 100 и 150 хиляди лева за подмяна на ВиК съоръжения. По думите на Нитов, това е постижима цел, която ще се осъществи преди всичко в сътрудничество с кметовете на общини в Софийска област.

Кметовете на свой ред благодариха на управителя на „ВиК” ЕООД-Сфия за доброто взаимодействие, особено при аварийни ситуации. Те за пореден път поставиха въпроса с асфалтирането на улици след отстраняването на ВиК аварии.

В края на Заседанието финансовият експерт г-жа Людмила Елкова представи на кметовете промените в Закона за публичните финанси. В презентацията си тя обърна внимание и на причините, водещи до финансови затруднения на местно ниво, както и на възможностите за оптимизация на общинските бюджети.