Приключи работата на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област

Днес 10.06.2016г., в Областна администрация на Софийска област, се състоя заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област, във връзка със схема „Обучение и заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

image 0.02.01.628

Заседанието беше ръководено от Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, която е и председател на Комисията. Областният управител запозна присъстващите членове на комисията с изискванията за оценка, съгласно утвърдената методика за подбор и оценка на заявки от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

image 0.02.01.28

Комисията разгледа подробно всички постъпили общо 194 заявления от фирми. Бяха оценени и класирани 29, за които са разпределени 1 161 112.76 лв. финансов ресурс. Всички останали фирми са класирани в резервен списък, като при получаване на допълнително финансиране ще бъдат поканени за сключване на договор.

Комисията оформи и предаде цялостната документация в Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София, за последяващи действия.