Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София

Бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година беше приет на днешното извънредно

Прочети повече...