Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

Обявление за конкурса

Заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Протокол за резултатите от конкурса