Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ. Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Протокол за резултатите конкурса