Конкурс за незаета длъжност: ДИРЕКТОР, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията“ при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...