Областната комисия по заетост разпредели работните места за общините по Регионалната програма за заетост и обучение на Софийска област

Комисията за разработване на Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област проведе заседание за разпределяне на работните места, които всяка община ще има възможност да разкрие и финансира със средства от програмата.

В рамките на заседанието членовете на комисията разпределиха общо 102 работни места за всички общини на територията на Софийска област. Местните администрации са уведомени за отпуснатите им бройки и се очаква да изпратят своите проектни предложения, в които да посочат на какви длъжности искат да наемат работници, кои ще бъдат обектите на месторабота, ще има ли съфинансиране от страна на общината и в какъв размер.

Припомняме, че размерът на финансирането по Регионална програма за заетост и обучение за Софийска област тази година ще бъде 267 133 лв. Програмата се изготвя въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации, а тежестта на трите критерия за оценка е: средномесечно равнище на безработицата – 50%, средномесечен брой регистрирани безработни – 40%, заявена потребност на общината – 10%. Работните места, които предстои да се разкрият, ще бъдат за 8-часов работен ден и 5-месечен срок, започващ от 1 ноември 2016 г.