Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост и обучение на Софийска област за 2016 г.

ZAET 11Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост и обучение на Софийска област за 2016 г. на свое извънредно заседание.

Областният управител г-жа Росица Иванова приветства членовете на комисията и ги запозна с актуализирания й състав, приет на вчерашното изнесено заседание на Областния съвет за развитие, проведено в Копривщица.

Заседанието продължи с представяне на Регионалната програма за заетост и обучение, което направи г-жа Христина Цветкова от Дирекция „Регионалната служба по заетостта“-София. Тя припомни размерът на финансирането за Софийска област, който е 267 133 лв., както и тежестите на критериите, определени на предходното заседание на комисията на 16 септември. Г-жа Цветкова припомни също и останалите решения и мотивите за приемането им на предходното заседание на комисията. Нейното изложение продължи с обявяването на броя на работните места, които се предвижда всяка община да получи според разпределението, направено от специално определена работна комисия за изготвяне на Регионална програма за заетост и обучение.

ZAET 22

Разпределението на бройките беше подложено на обсъждане, като членовете на Постоянната комисия по заетост изложиха своите резерви и направиха своите предложения за нанасянето на корекции.

ZAET 33

След като беше достигнато до консенсусно решение, отразяващо реалните нужди от работни места в общините и съответстващо на възможностите, предоставени от Програмата, бе приет и окончателния вариант на Регионалната програма за заетост и обучение на Софийска област за 2016 г. След като тя бъде одобрена и от МТСП, предстои общините да бъдат уведомени за предвидения за всяка от тях брой работни места, които ще бъдат разкрити от 1 ноември 2016 г. за срок от 5 месеца и при 8-часов работен ден. Общо за Софийска област бяха разпределени 102 работни места.