Областната транспортна комисия прие маршрутни разписания, задоволяващи нуждите на Средногорието

TK 55На извънредно свое заседание Областната транспортна комисия подложи на разглеждане маршрутни разписания на общините от Средногорието. Участниците в заседанието бяха приветствани от Заместник областният управител и председател на комисията – г-н Николай Николов, който представи накратко проблема, касаещ съгласуването между общините на единна вътрешна транспортна схема за района на Средногорието, задоволяваща транспортните потребности на всички жители от региона.

Г-н Николов подчерта, че е крайно време транспортните проблеми в Средногорието да бъдат решени, съобразно установения ред.

 „Полагат се огромни усилия от екипа на Областната администрация, останалите ресорни институции помагат много, а нашата амбиция е нещата да бъдат доведени до край. Време е общините от Средногорието да се синхронизират по между си и да вървим напред в процедурата.“, обърна се Заместник областният управител към участниците в заседанието, като изказа специални благодарности на представителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и „Националното сдружение на автобусните превозвачи в България” за разбирането и съдействието за решаването на казуса.

От община Златица обърнаха внимание на факта, че в маршрутните разписания, с които са се съгласили, не е предвидена спирка в едно от населените места на нейна територия. В тази връзка г-н Николов поясни, че това би могло да се коригира и след приемането на предложените маршрутни разписания и припомни на представителите на общините от региона, че Областната администрация е институцията, която разглежда и утвърждава съгласувани вече между общините маршрутни разписания, а фактът, че кметовете или техни упълномощени представители са се подписали под дадено предложение означава, че са съгласни с него. Представителите и на останалите институции изказаха мнение, че дори и в момента да има технически грешки по предложената транспортна схема, те могат да бъдат коригирани на по-късен етап, но по-належащо към момента е да се приемат предложенията като част от Областната транспортна схема.

В края на заседанието комисията прие предварително предложените маршрутни разписания със забележката на община Златица, както и че в срок от 3 месеца община Антон трябва да проведе обществена поръчка за избор на превозвач, който да обслужва линиите от Средногорието, тъй като в противен случай има риск в регионът да има нарушено обслужване на пътнически превози.