ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИК ПО ОБЩИНИ ЗА ИЗБОРИ 2016 г., 2-РИ ТУР

ДО                                                                            

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Относно: организация по приемане от РИК на протоколите от СИК от произвеждането на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Във връзка със създаване на необходимата организация по време на приемане на протоколите и изборните книжа в 26 РИК-София област, за произвеждането на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., Ви изпращам график, по който секционните избирателни комисии от всяка община ще бъдат приемани в Областната администрация на Софийска област, където заседава 26 РИК-София област.

Автобусите, с които се транспортират СИК, ще бъдат паркирани на пл. „Македония“, от където органите на СДВР и ОД МВР ще ги съпровождат до Областната администрация по утвърдения график.

Предвид спецификата на Софийска област, отдалечеността на общините от София и броя избирателни секции на територията на всяка община и с цел недопускане на напрежение и безредици при приемане на протоколите, обръщам внимание на всички лица, отговорни за изборния процес, да спазват стриктно обявения график!

Приложение: График за приемане на протоколи и книжа от СИК за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

С уважение,                  

РОСИЦА ИВАНОВА

Областен управител
на Софийска област

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИК ПО ОБЩИНИ ЗА ИЗБОРИ 2016 Г., 2-РИ ТУР НА 13.11.2016 Г.
         
  Общ брой секции в общината подвижни секции общо час на пристигане  
Божурище 13 0 13 22,00 0,20
Костинброд 23 0 23 22,20 0,30
Годеч 13 0 13 22,50 0,20
Сливница 17 0 17 23,10 0,20
Драгоман 24 0 24 23,30 0,30
Горна Малина 15 0 15 00,00 0,20
Долна баня 6 1 7 00,20 0,10
Елин Пелин 33 0 33 00,30 0,50
Правец 15 1 16 01,20 0,20
Етрополе 21 0 21 01,40 0,30
Костенец 20 1 21 02,10 0,30
Ихтиман 30 0 30 02,40 0,45
Ботевград 45 0 45 03,25 1,00
Челопеч 2 0 2 04,25 0,025
Чавдар 2 0 2 04,25 0,025
Копривщица 3 0 3 04,25 0,025
Антон 2 0 2 04,25 0,025
Мирково 6 0 6 04,25 0,10
Златица 10 0 10 04,35 0,15
Пирдоп 13 1 14 04,50 0,15
Своге 43 0 43 05,05 1,00
Самоков 65 0 65 06,05 1,30
  421   край 07,35