Конференция по проблемите на спорта, физическото възпитание и олимпизма в общините от Софийска област организираха Областната администрация, НСА и БОК

CONF 4Конференция по проблемите на спорта, физическото възпитание и олимпизма в общините от Софийска област събра в столичния Гранд хотел София учители по физическо възпитание, треньори и общински служители, в чиито ресор попада спортът. Форумът се организира от Областната администрация на Софийска област, НСА „Васил Левски“ и Българския олимпийски комитет, в рамките на Меморандума за сътрудничество, подписан между Областната администрация и Спортната академия, и е поредната ползотворна инициатива, която двете институции реализират в подкрепа на спорта в Софийска област.

Конференцията беше открита от Областния управител г-жа Росица Иванова, която поздрави участниците за проявения интерес към темата и им благодари, че са отделили съботния си ден за мероприятието.

Тя изтъкна, че основната цел на събитието е да бъдат обсъдени политики и инициативи, които да спомогнат за повишаване на интереса на младежите в Софийска област към спорта, да бъдат разширени професионалните компетенции на учителите и треньорите, както и да бъде ангажирана местната власт с физическата активност, а основната заслуга това да стане реалност, ще бъде именно на присъстващите в залата. Областният управител допълни още, че един от приоритетите в работата на Областната администрация е здравословният и активен начин на живот на жителите на Софийска област, не само заради ползите от спорта, но и поради факта, че в 22-те общини от региона има както прекрасни природни условия, така и редица съоръжения и зали, предоставящи изключително добри възможности за практикуване на спорт. Г-жа Росица Иванова подчерта, че Меморандума за сътрудничество е подписан между Областната администрация и НСА през месец юни тази година, но въпреки краткото време, двете институции вече са реализирали успешни мероприятия заедно. Сред тях са педагогическата конференция за учители по физическо възпитание от Софийска област – „Олимпийското възпитание и образование в училищната среда”, проведена през месец март тази година, както и Денят на спорта в Годеч, а в края на следващата седмица предстои провеждането и на Спортен празник в Драгоман. Г-жа Росица Иванова изтъкна също, че Меморандумът е първият подобен документ, подписван у нас на областно ниво и изрази надежда и други области в страната да последват добрия пример. Областният управител отправи и специални поздравления към ръководството и представителите на НСА и БОК и изказа изключителното си задоволство от съвместната работа помежду им, която, по думите й, дава все по-добри резултати за развитието на спорта в Софийска област.

CONF 2

Ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев също отправи приветствия към участниците в конференцията и изтъкна, че големият спорт тръгва именно на локално ниво, от малките населени места, където младите трябва да бъдат стимулирани да спортуват, за да могат да открият и развият талантите си. Той на свой ред поздрави проф. Лозан Митев от катедра „Мениджмънт и история на спорта“ при НСА, подчертавайки, че всички смели идеи, в които се включва и реализира академията, са благодарение на него и желанието му за работа.

CONF 3

Не на последно място беше отчетен приносът на Областния управител за осъществяването на спортните събития в общините от Софийска област и за подписването на Меморандума, както и голямата ангажираност на г-жа Росица Иванова към проблемите на спорта на местно ниво.

В рамките на официалната част към участниците се обърна и г-н Белчо Горанов – генерален секретар на БОК, който приветства инициативата и изрази увереност, че тя ще доведе до реални ползи, които ще бъдат усетени по места. По думите му, рецептата за успех и развитие на спорта е тясното сътрудничество и диалог между представителите на държавната и местна власт, всички спортни деятели, треньори и преподаватели, какъвто именно е форматът на днешната конференция.  

CONF 5

В различните панели на събитието беше разгледана дейността на БОК в контекста на съвременното олимпийско движение и Програма 2020 на МОК. Проф. Петър Банков от НСА предложи в своя презентация и Алтернативи за ефективно управление на развитието на физическото възпитание, спорта и туризма в общините от Софийска област. Г-жа Ваня Ламбева – председател на Спортен клуб Годеч, пък сподели усилията на общината за изграждане на спортна политика на Годеч, основана на гражданската инициатива.

На следващо място на участниците бе представена и още една инициатива, част от Меморандума за сътрудничество между Областната администрация и НСА – провеждането на Областни младежки игри, както и какви възможности има за участие на учители и специалисти в дейността на Националната олимпийска академия.

Лекционната програма от конференцията завърши с представяне от доц. Тодор Маринов на Програмата за клас квалификация за учители в НСА.

CONF 6

В дискусионния панел беше представено проучване за нивото на спортните интереси на учениците в община Драгоман, след което представителите на спортните клубове, училищата и общинската власт обмениха опит за добри практики и инициативи, организирани по места.

Конференцията по проблемите на спорта, физическото възпитание и олимпизма в общините от Софийска област завърши с обсъждането на предложения и препоръки за изготвянето на общински програми за развитие на извънучилищния спорт, телесното възпитание, туризма и здравословния начин на живот.

CONF 1

В събитието участваха представители на общински администрации, спортни деятели, треньори и преподаватели от общините в Софийска област, а мнението, около което се обединиха те е, че подобни събития са от полза както за тях като професионалисти, така и за цялата общественост.