Областната комисия по БДП прие Календарния план за безопасност на движението за 2017 г. и отчете положителна 2016-та

BDP 11Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата проведе последното си редовно заседание за тази година. На него бяха отчетени дейностите за четвъртото тримесечие, извършени съгласно Календарния план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област за 2016 г.

Заседанието беше водено от Заместник областният управител г-н Николай Николов, който е и председател на комисията. Той приветства участниците, след което даде думата за доклади на представителите на ОД МВР-София, ОС на БЧК, РЗИ-Софийска област и на общините. От отчетите стана ясно, че в изпълнение на Календарния план, в Софийска област са организирани редица образователни инициативи за безопасното придвижване по пътищата, мерки за повишаване на безопасността на участниците в движението и контролни дейности срещу нарушителите на пътя.

От ОД МВР-София информираха, че благодарение на засиления контрол и инициативите на дирекцията, жертвите от пътни инциденти в Софийска област са намалели с над 30% на годишна база.

Допълвайки положителната статистика, Заместник областният управител информира членовете на комисията, че работата на институциите в Софийска област по отношение на безопасността на движението по пътищата и изготвянето и прилагането на Календарния план, са приветствани и дадени като добър пример на последното заседание на Парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Г-н Николай Николов отправи и поздравления към ОД МВР-София за постигнатите резултати през годината, изразявайки увереност, че Софийска област ще заеме едно от първите места по намаляване на броя на жертвите на ПТП в национален план.

BDP 33

Последва гласуване на постъпилите предложения за дейности и инициативи, които да бъдат включени в Календарния план за безопасност на движение по пътищата в Софийска област за 2017 г., а с одобрението им от комисията, беше утвърден и самия документ.

В рамките на заседанието бяха обсъдени и възможните мерки, които институциите биха могли да предприемат относно многобройните нарушения, които водачите на автомобили извършват на кръстовище, намиращо се до голям хипермаркет по пътя София-Сливница, с което често създават опасни ситуации.

BDP 22

На вниманието на членовете на комисията бяха представени и два театрални спектакъла, които при интерес, биха могли да гостуват в училищата или читалищата на територията на общините: „В страната на знаците“, предназначено за деца в предучилищна възраст и деца от I до IV клас, което по интерактивен начин показва на малчуганите колко са важни пътните знаци и какво се случва, когато не се спазват и „Спасителят“, предназначен за тийнейджърите, който повдига темата със зависимостта от наркотици и останалите проблеми, до които води тя.

В края на заседанието Заместник областният управител пожела на членовете на Областната комисия по БДП весело посрещане на предстоящите празници и на следващо място – съвместната им работа през 2017 година да продължи да бъде толкова активна и ползотворна, за да могат да се запазят и надградят добрите резултати по отношение на пътната безопасност в Софийска област.