Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ. Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Прочети повече...

Заседание на постоянната Комисия по заетост към ОСР на Софийска област във връзка с регионалната програма за заетост

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област класира подадените проекти от работодатели по схемите „Обучения

Прочети повече...