Областната администрация прекратява изискването на Удостоверения за наличие или липса на задължения

От 1 януари 2017 година Областната администрация на Софийска област не изисква от ползвателите на административни услуги да представят Удостоверение

Прочети повече...