Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие отчети за дейността и бюджета за 2016 г. и бюджет за 2017 г.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, прие на днешното

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията” при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Отдел ”Координация и административен контрол” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Язовирите и водните обекти в Софийска област са подготвени да поемат предстоящото снеготопене и пролетното пълноводие

Предприети са всички необходими превантивни мерки и действия по отношение на язовирите и водните обекти на територията на Софийска област,

Прочети повече...

График за получаване на „Удостоверения за гласуване на друго място” и „Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място” във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

17.02.2017 г. (петък), Областна администрация на Софийска област, ет. 3, стая 304 12,00 часа: Община Ботевград Община Елин Пелин Община

Прочети повече...

График за получаване на избирателни списъци за обявяване на избори за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 г.

09.02.2017 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 5, стая 518 15,00 часа: Община Ботевград Община Елин Пелин Община Горна

Прочети повече...

График за получаване на избирателни списъци за обявяване на избори за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 г.

09.02.2017 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 5, стая 518 15,00 часа: Община Ботевград Община Елин Пелин Община Горна

Прочети повече...

Справка за оспорени или върнати решения на общински съвети за месец януари 2017 г.

Справка за оспорени или върнати решения на Общински съвети за месец януари 2017 г. – няма върнати за ново преразглеждане

Прочети повече...