Справка за оспорени или върнати решения на общински съвети за месец януари 2017 г.

Справка за оспорени или върнати решения на Общински съвети за месец януари 2017 г. – няма върнати за ново преразглеждане

Прочети повече...