Язовирите и водните обекти в Софийска област са подготвени да поемат предстоящото снеготопене и пролетното пълноводие

Предприети са всички необходими превантивни мерки и действия по отношение на язовирите и водните обекти на територията на Софийска област,

Прочети повече...