Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие отчети за дейността и бюджета за 2016 г. и бюджет за 2017 г.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, прие на днешното

Прочети повече...