Одобрена е Регионалната програма за заетост и обучение на Софийска област за 2017 г.

IMG 7123Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област одобри единодушно на днешното си заседание Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област за 2017 г.

Заседанието беше водено от Областния управител на Софийска област инж. София Торолова, която приветства участниците и им пожела успешна работа.


На заседанието присъстваха г-жа Йорданка Костова – Заместник областен управител и заместник-председател на комисията, г-жа Полина Маринова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София, г-жа Елена Андонова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София област, г-н Христо Андреев – началник на РУО – София регион, г-н Любомир Владимиров – директор надирекция „Инспекция по труда“ – Софийска област, директори на Дирекции „Бюро по труда“ от областта, представители на общински администрации, представители на КНСБ, БСК, управители на Центрове за подкрепа и обучение в региона, неправителствени организации.

IMG 7137

Г-жа Маринова представи на членовете на Постоянната комисия изготвения от Експертната комисия проект на Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област за 2017 г. Проектът е разработен на база подадените проектни предложения от 20 работодатели общини и едно предложение от работодател – Областна администрация на Софийска област и извършена оценка на подадените проектни предложения по одобрената от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област методика.

IMG 7149

Съгласно определения общ финансов ресурс за Софийска област 185 748 лв. и приетото на заседанието от 16.03.2017 г. Решение № 3 на ПКЗ към ОСР за 6-часов работен ден и продължителност на заетостта от 6 месеца, се разпределят общо 71 броя работни места.