Конкурс за незаета длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Протокол за резултатите от конкурса