Постоянната комисия по заетост към ОСР оцени и класира заявки от работодатели, кандидатстващи по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по ОП РЧР

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област проведе заседание във връзка с извършване на оценка

Прочети повече...