Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”

  Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

Прочети повече...

Конкурс по процедура за мобилност, за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Прочети повече...

Конкурс по процедура за мобилност, за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ отдел „Държавна собственост и документален фонд“, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Обявление за конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Прочети повече...