Конкурс по процедура за мобилност, за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса