ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ

Документация Методика за оценка Обява по чл. 20 ал. 3 по ЗОП Обява АОП Проект на договор Техническа спецификация Технически

Прочети повече...

Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област проведе заседание

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ бе представен пред

Прочети повече...

Областният съвет за развитие на Софийска област одобри Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

На 2 август 2017 г. в Областна администрация на Софийска област се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие.

Прочети повече...