Областният съвет за развитие на Софийска област одобри Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

IMG 0466На 2 август 2017 г. в Областна администрация на Софийска област се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие. На заседанието присъстваха представители на общините и общинските съвети на територията на областта, ръководители на териториални структури на централната изпълнителна власт, представители на работодателските и синдикални организации.

С пълно мнозинство членовете на Областния съвет за развитие приеха Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област 2017–2018 г., представена на заседанието от г-н Христо Андреев, началник на Регионално управление на образованието – София регион и неговия екип. Експертите от РУО-София регион запознаха членовете на съвета за задълженията на държавните и местните органи, касаещи осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

По покана на Областния управител на Софийска област, на Областния съвет за развитие присъства и директорът на Областно пътно управление – София към Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Михаил Рашков, за да представи актуална информация за състоянието на пътната мрежа на територията на Софийска област.

IMG 0442

Г-н Николай Минев – директор на дирекция „Информационни системи и оперативна сигурност“ към Държавна агенция „Електронно управление“, г-н Красимир Грозев – главен експерт в същата дирекция и г-н Стоян Цонев – началник отдел „Планиране и координация“ направиха презентация за задълженията на местната власт по прилагане на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

IMG 0478

Заседанието приключи с Отчет за състоянието и изпълнението на Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие за периода
2014-2020 г. за 2016 г., представен
от г-жа Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел „Регионално развитие и европейски проекти“ към Областната администрация.