Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област проведе заседание

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ бе представен пред

Прочети повече...