Постоянно действащата епизоотична комисия набеляза мерки за справяне с нехуманното отношение към животните на пазарите в Софийска област

Нарушаването на правилата за  хуманно отношение към животните и набелязването на мерки за справяне с проблема бе темата на заседанието

Прочети повече...