Областната транспортна комисия постигна консенсус за Единната транспортна схема на общините от Средногорието

Проекти на маршрутни разписания за извършване на обществен транспорт на пътници на територията на общините от Средногорието бяха разгледани на днешното заседание на Областната транспортна комисия.

Като неин председател Заместник областният управител г-н Николай Николов приветства членовете на комисията като за пореден път подчерта, че казусът с транспортната схема на Средногорието е от голямо значение за региона. Той изрази надежда в скоро време за общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица да бъде утвърдена и да заработи нова транспортна схема.

Припомняме, че според Наредба №2 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, възложител на маршрутни разписания може да бъде общината, която е в начална или в крайна точка на автобусната линия. В тази връзка общините от Средногорието имат постигнато съгласие и взети решения на Общинските съвети да упълномощят кмета на община Копривщица да проведе обществена поръчка за избор на превозвач, след като новата транспортна схема бъде утвърдена.

transport 22

В рамките на днешното заседание бяха разгледани всички проекти на маршрутни разписания, предложени от община Копривщица, които са съобразени с изискванията на нормативната уредба и транспортните нужди на населението в региона. По препоръка на ИА „Железопътна администрация“ ще бъдат нанесени корекции в някои от маршрутните разписания, след което се очаква транспортната схема на общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица да бъде утвърдена.

В края на заседанието Заместник областният управител се обърна към членовете на комисията като ги поздрави за положените усилия в изготвянето на схемата. Г-н Николов изтъкна, че с това свое решение и постигнатия консенсус между община Копривщица и ИА „Железопътна администрация“, Областната транспортна комисия разреши 5-годишния казус с автобусните превози на Средногорието. Той изрази задоволството си от факта, че в близко бъдеще гражданите на седемте общини ще имат осигурен автобусен транспорт до работните си места и до училище.