Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки, във връзка с прилагането на чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП и чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за регионалното развитие и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 г. – 2020 г.

Вижте пълния текст на поканата ТУК

Декларация за участващите експерти свалете ТУК